Termene și condiții

DEFINIȚII

PIRVA DAN-SILVIU - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA este societatea care administrează domeniul www.need4flowers.ro și subdomeniile acestuia (numit în continuare „SITE”). PIRVA DAN-SILVIU - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA denumită în continuare „Need4Flowers”, societate organizata în baza legii romane, cu sediul în Timișoara, având codul de înregistrare fiscală 21095933, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timișoara sub nr. F35/422/2005, telefon: 0744 230 336.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezulta altfel, înțelesurile specificate mai jos:

CONȚINUT are următoarea definiție:

  • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către un angajat/colaborator Need4Flowers prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Need4Flowers UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către Need4Flowers intr-o anumita perioada;
  • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Need4Flowers are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioadă;
  • date referitoare la Need4Flowers, sau alte date privilegiate ale acesteia.

PRODUSE și SERVICII – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în COMANDA, care urmează a fi furnizate de către Need4Flowers, CLIENTULUI ca urmare a încheierii CONTRACTULUI.

UTILIZATOR: reprezintă persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la CONȚINUT-ul SITE-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Need4Flowers (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Need4Flowers și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

CLIENT: persoană fizică sau juridică sau orice entitate juridică care își face un CONT în SITE și efectuează o COMANDA.

COMANDA: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării SITE-ULUI de către un CLIENT, prin care CLIENTUL transmite Need4Flowers intenția sa de a achiziționa PRODUSE și SERVICII de pe SITE. Rezervarea unui PRODUS accesând SITE-ul nu reprezintă o COMANDA.

CONTRACT: reprezinta o COMANDA confirmata de către Need4Flowers, prin care Need4Flowers este de acord să livreze CLIENTULUI PRODUSE și SERVICII, iar CLIENTUL este de acord să efectueze plata acestora.

TRANZACȚIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui PRODUS și/sau SERVICIU de către Need4Flowers CLIENTULUI, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Need4Flowers, indiferent de modalitatea de livrare.

UTILIZARE ABUZIVA: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Need4Flowers.

UTILIZATORII/CLIENȚII acestui SITE sunt rugați să citească cu atenție termenele și condițiile de utilizare următoare.

VÂNZARE ONLINE

Toate informațiile folosite pentru descrierea PRODUSELOR și/sau a SERVICIILOR disponibile pe SITE (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezinta o obligație contractuala din partea Need4Flowers, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Promoțiile/ofertele prezente pe SITE sunt valabile într-o anumita perioada de timp și în limita stocului disponibil.

Accesul în vederea efectuării unei COMENZII îi este permis oricărui CLIENT/UTILIZATOR.

Pentru motive justificate Need4Flowers își rezervă dreptul de a restricționa accesul CLIENTULUI/UTILIZATORULUI în vederea efectuării unei COMENZI și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care considera ca în baza conduitei sau a activității CLIENTULUI/UTILIZATORULUI pe SITE, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Need4Flowers. În oricare dintre aceste cazuri, CLIENTUL/UTILIZATORUL se poate adresa Departamentului Customer Support al Need4Flowers, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor sus menționate.

Prin lansarea unei COMENZI pe SITE, CLIENTUL este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau e-mail) prin care Need4Flowers își derulează operațiunile pe SITE.

Need4Flowers nu consideră în nici un moment o COMANDA neconfirmată de către Need4Flowers ca având valoarea unui CONTRACT.

Notificarea primita de către CLIENT, imediat după efectuarea COMENZII are rol de informare și nu reprezintă confirmarea COMENZII. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, Need4Flowers își rezervă dreptul de a modifica cantitatea PRODUSE și/sau SERVICIILOR din COMANDA. Dacă modificăm cantitatea de PRODUSE și/sau SERVICII din COMANDA, vom anunța CLIENTUL la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Need4Flowers la efectuarea COMENZII și vom returna suma achitata.

CONTRACTUL se considera încheiat între Need4Flowers și CLIENT în momentul primirii de către CLIENT de la Need4Flowers, prin intermediul postei electronice și/sau SMS a notificării de confirmare a COMENZII. Așadar, CONTRACTUL intră în vigoare la confirmarea COMENZII de către Need4Flowers.

Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificări devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți UTILIZATORII/CLIENȚII.

COMANDA

CLIENTUL/UTILIZATORUL poate efectua COMENZI pe SITE, prin adăugarea PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza COMANDA efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un PRODUS și/sau un SERVICIU este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui PRODUS/SERVICIU în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării COMENZII, nu atrage după sine înregistrarea COMENZII, implicit nici rezervarea automată a PRODUSULUI/SERVICIULUI.

Prin finalizarea COMENZII, CLIENTUL consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării COMENZII.

Prin finalizarea COMENZII, CLIENTUL consimte ca Need4Flowers poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Need4Flowers, în orice situație în care este necesară contactarea CLIENTULUI.

Need4Flowers poate anula COMANDA efectuată de către CLIENT, în urma unei notificări prealabile adresate CLIENTULUI, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

  1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului CLIENTULUI, a Tranzacției, în cazul plății online;
  2. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de către Need4Flowers, în cazul plății online;
  3. datele furnizate de către CLIENT, pe SITE sunt incomplete și/sau incorecte.

PRETUL PRODUSELOR SI SERVICIILOR

Toate preturile aferente PRODUSELOR și/sau SERVICIILOR prezentate pe SITE sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

În cazul plăților online Need4Flowers nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către CLIENT, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai CLIENTUL.

Prețul poate fi modificat de către Need4Flowers, în orice moment, fără preaviz.

Need4Flowers atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale SITE-ului sau erori, prețul afișat pe SITE poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Need4Flowers va informa CLIENTUL asupra prețului corect.

MODALITATEA DE PLATĂ

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare COMANDA. Need4Flowers va emite către CLIENT o factură-proformă pentru PRODUSELE și SERVICIILE ce urmează a fi livrate, obligația CLIENTULUI fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente COMENZII, CLIENTULUI îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din CONTUL său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei COMENZI, existente în CONT.

În cazul în care un PRODUS și/sau SERVICIU comandat de către CLIENT, nu poate fi livrat de către Need4Flowers, acesta din urmă va informa CLIENTUL asupra acestui fapt și va returna în contul CLIENTULUI contravaloarea PRODUSULUI și/sau SERVICIULUI, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Need4Flowers a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care CLIENTUL și-a exprimat în mod expres intenția de retragere din CONTRACT.

TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR

În afară de cazul în care este agreat de către Need4Flowers și CLIENT diferit, proprietatea asupra PRODUSELOR va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea CLIENTULUI în locația indicata în COMANDA (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către Curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate în magazinele Need4Flowers).